Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zgłoszenia,  oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. Potwierdzasz również, ze akceptujesz treści poniższego oświadczenia

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zumbi Cycles Sp. Z o.o. z siedzibą w Myślenice (32-400) Poland u. Jana Sobieskiego 44A, zwana dalej Zumbi Cycles, w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego, preferencji zawartych z zgłoszeniu i innych informacji przekazanych do Zumbi Cycles w celu związanym z realizacją zgłoszenia.

Wyrażam również zgodę na otrzymywanie, obecnie i w przyszłości, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13. informuje, że :

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zumbi Cycles Sp. Z o.o. z siedzibą w Myślenice (32-400) Poland u. Jana Sobieskiego 44A.

2) Inspektorem ochrony informacji jest Pan Kacper Krakowiak adres korespondencyjny  [email protected] telefon 576 693 312
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczonymi przez Zumbi Cycles usługami realizacji zgłoszeń i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Zumbi Cycles, w tym marketingu produktów i usług własnych.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych

4) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania przez Zumbi Cycles opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej nie wcześniej niż zakończenie realizacji przesłanego zgłoszenia.