Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zgłoszenia, oraz w celu otrzymywania informacji. Potwierdzasz również, ze akceptujesz treści poniższego oświadczenia
Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Zumbi Cycles Foundation z siedzibą w Bielsko-Biała, Poland zwana dalej Fundacją, w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego, preferencji zawartych z zgłoszeniu i innych informacji przekazanych doFundacji w celu związanym z realizacją zgłoszenia.
Wyrażam również zgodę na otrzymywanie, obecnie i w przyszłości, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji o programach fundacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13. informuje, że :
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Zumbi Cycles Foundation Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsko Biała, Poland
2) Inspektorem ochrony informacji jest Pan Kacper Krakowiak adres korespondencyjny [email protected] telefon 576 693 312
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczonymi przez Fundację sprawami realizacji zgłoszeń i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Fundacji, w tym marketingu i usług własnych.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
4) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania przez Fundację opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej nie wcześniej niż zakończenie realizacji przesłanego zgłoszenia.

Polityka Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ strony internetowej, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookiem oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są̨ w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ 
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać́ loginu i hasła.
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach 
reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są̨ dwa zasadnicze rodzaje plików Cookiem: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są̨ plikami tymczasowymi, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookis przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookiem lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookis w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą̨ dokonać́ zmiany ustawień́ w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą̨ wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą̨ być́ również̇ przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać́ zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą̨ być́ wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą̨ zachować́ informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać́ i edytować́ informacje wynikające z plików Cookiem przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera
1. Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają̨ logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są̨ wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są̨ poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą̨ podlegać́:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę̨ stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) 
w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są̨ kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są̨ wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostepnienie danych
1. Dane podlegają̨ udostepnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są̨ udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć́ obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym 
organom na podstawie zgodnych z prawem zadań́ w zakresie wynikającym z zadania.

Zarzadzanie plikami Cookis – jak w praktyce wyrażać́ i cofać́ zgodę̨?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać́ plików cookies, może zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a) Internet Explorer
b) Chrome
c) Safari
d) Firefox
e) Opera
f) Android
g) Safari (iOS)
h) Windows Phone
i) Blackberry

XVII. Zmiany w polityce prywatności Zumbi Cycles Foundation
Zumbi Cycles rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.